• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ  -  สกุล

  1

  นายสกล วิชาชัย  ณ หนองคาย กำนัน ตำบลเหล่าต่างคำ                      

  2

  นายโสภา  ยวนใจ   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสุขสำราญ  (หมู่ที่ ๕)

  3

  นายอิสระ   ผาทอง   ผู้ใหญ่บ้าน  (หมู่ที่ 15)

  4

  นายชูศักดิ์   ผาทอง    ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านมีสุข  (หมู่ที่  ๑๒)

  5

  นายทินวัฒน์   ผาทอง   ผู้ใหญ่บ้าน  (หมู่ที่  4)

  6

  นายสุบรรณ   ผาทอง   ส.อบต.  (หมู่ที่ 5)

  7

  นายบุญหนา   ชาพิทักษ์   ส.อบต.  (หมู่ที่  4)

  8

  นายลำพอง  ผาทอง   ส.อบต.  (หมู่ที่  13)

  9

  นายศิริพร  เต็มรัมย์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  (หมู่ที่  13)

  10

  นายโสวัตร  พันธ์ดง  ส.อบต.  (หมู่ที่ 5)

  11

  นายคุณประสงค์  ผาทอง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  (หมู่ที่  12)

  12

  นายบุญมี   ผาทอง   ที่ปรึกษา  (หมู่ที่  4)

  13

  นายทองดี   ผาทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  (หมู่ที่  15)

  14

  นางสาวนงรักษ์  ผาทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  (หมู่ที่  5)

  15

  นายมะนูณ  ปาระมี   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  (หมู่ที่  5)

  16

  นายศักดิ์  มหาฤทธิ์   ส.อบต.  (หมู่ที่  4)

  17

  นายศิลา  เคณาภูมิ   (หมู่ที่  5)

  18

  นายบุญธรรม   ผาทอง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  (หมู่ที่  4)

  19

  นายอนุชา  สิริเปี่ยมสุข   ส.อบต.  (หมู่ที่  15)

  20

  นายกองแพง   ณ  หนองคาย   สารวัตรกำนัน  (หมู่ที่  13)

  21

  นายสงคราม  ณ  หนองคาย   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  (หมู่ที่  13)

  22

  นายพงษ์   เคณาภูมิ   ส.อบต.  (หมู่ที่  15)

  23

  นายอำไพ   เทพสุทธิ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  (หมู่ที่  12)

  24

  นายกำจัด  ผาทอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  (หมู่ที่  4)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-20 09:35:28 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรชัย ทินกระโทก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางธัญลักษณ์ ชัยรัติเศรษฐกุล

 • นางสมควร วรโยธา

 • เพลงมาร์ชโรงเรียน
 • แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
 • รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

 • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,742
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเชียงอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 061-042-8302 อีเมล์: chiangard.12@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปิยนันท์ คำพูล โทรศัพท์: 0801947218 อีเมล์: piyanunkham.2560@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]