• คณะกรรมการนักเรียน
 • สภานักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด 

  1. เด็กหญิงจันทร์ญากร  บรรณารักษ์              นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด               ประธานนักเรียน
  2. เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเพชร                      นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด                รองประธานนักเรียน
  3. เด็กหญิงอภิสรา  แสนวันดี                      นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด                กรรมการนักเรียน
  4. เด็กหญิงจารุภา  มุตตะสัตย์                     นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด                กรรมการนักเรียน
  5. เด็กชายกฤตเมธ์  มิงโอโล                        นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด                กรรมการนักเรียน
  6. เด็กหญิงวรฤทัย  ผาทอง                         นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด                กรรมการนักเรียน
  7. เด็กหญิงพิมพกานต์  หล้ากาย                   นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด                กรรมการนักเรียน
  8. เด็กหญิงบุษรา  มหาฤทธิ์                        นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด                กรรมการนักเรียน
  9. เด็กหญิงธิญารัตน์  ปาระมี                      นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด                กรรมการนักเรียน
  10. เด็กหญิงจิดาภา  ผาทอง                     นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด                กรรมการนักเรียน
  11. เด็กหญิงกีรตา  ต่างโอษฐ์                    นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด                กรรมการนักเรียน
  12. เด็กชายธัชชัย  จันทะวงศ์                    นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด                กรรมการนักเรียน
  13. เด็กหญิงกันติยา  คล้อยจันทึก                นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด                กรรมการนักเรียน
  14. เด็กชายกันต์กวี  สุภมูล                      นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด                กรรมการนักเรียน
  15. เด็กหญิงภควีตา  คล้อยจันทึก                นักเรียนโรงเรียนบ้านเชียงอาด     กรรมการ/เลขานุการนักเรียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-07 15:57:27 น.

โรงเรียนบ้านเชียงอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 061-042-8302 อีเมล์: 43020059@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ปิยนันท์ คำพูล โทรศัพท์: 0979741619 อีเมล์: piyanunkham.2560@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]