• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. จัดการศึกษาให้รับประชากรในกลุ่มเป้าหมายให้จบการศึกษาภาคบังคับ
  2. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการเรียนรู้แบบยั่งยืนตามมาตรฐานระดับชาติ
  3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เหมาะสมกับนักเรียน
  6. ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  7. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดบริหารการศึกษาในทุกระดับการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-11 13:21:55 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวีระ โพธิรุขา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนิยม วงค์คำสม

 • นางสาวจารุณี ไชยชาญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาเมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430184 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: คฑากร ศรีต่างคำ โทรศัพท์: 0621424917 อีเมล์: surasak0621424917@nongkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]