• ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป

            ชื่อโรงเรียนบ้านโคกหัวภู  ที่ตั้ง   หมู่ที่11   ตำบลเหล่าต่างคำ  อำเภอ โพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2                   

  โทร 042-428146 โทรสาร…-…..e-mail……-……website……-……เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่   9  ไร่  2  งาน 4 ตารางวา 

  เขตพื้นที่บริการ  หมู่ที่ 8 และหมู่ที่  11  ตำบลเหล่าต่างคำ  อำเภอโพนพิสัย  จ. หนองคาย

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                          โรงเรียนบ้านโคกหัวภูจัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2512  โดยชาวบ้านโคกหัวภูได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้นเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2512  โดยมีนายอำเภอโพนพิสัยมาเป็นประธานในพิธี  มีนักเรียนครั้งแรก  43   คน  มีนายแสวง  ขำภูเขียว  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาได้รับงบประมาณในการสร้างอาคาร  ป.1 ฉ. จำนวน  3  ห้องเรียน  ปัจจุบันเปิดการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่  1  ถึง   ชั้นประถมศึกษาปีที่   6  มีนักเรียน   60   คน   ครู   4   คน  พนักงานราชการ   -   คน   ช่างไฟฟ้า 3    1    คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 13:24:23 น.

โรงเรียนบ้านโคกหัวภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020061@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: บุศรา โพนสิงห์ โทรศัพท์: 0985935288 อีเมล์: boot.phonsing@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]