• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •          ปรัชญา

                       “ปญญายปริสชฌติ”  บุคคลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา

              วิสัยทัศน์

                       โรงเรียนบ้านโคกหัวภู  เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชาชนในวัยเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้เรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพมาตรฐาน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-09 13:24:23 น.

โรงเรียนบ้านโคกหัวภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020061@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: บุศรา โพนสิงห์ โทรศัพท์: 0985935288 อีเมล์: boot.phonsing@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]