โรงเรียนบ้านโคกหัวภู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •          ปรัชญา

                     “ปญญายปริสชฌติ”  บุคคลบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา

            วิสัยทัศน์

                     โรงเรียนบ้านโคกหัวภู  เป็นองค์กรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชาชนในวัยเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้เรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพมาตรฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-12 23:43:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมนูญ อินทะวงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมเพชร ชัยณรงค์

 • นางอรุณ พิมพเสนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

191
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกหัวภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020061@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: บุศรา โพนสิงห์ โทรศัพท์: 0985935288 อีเมล์: boot.phonsing@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]