โรงเรียนอนุบาลสังคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี 2557 โรงเรียน อนุบาลสังคมเป็นโรงเรียนที่มีการจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้ เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการศึกษา   มีคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร   ธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสุริธรรม แก่นพรหม
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวนราธิป เฉียบแหลม

  • นางสาวอัจฉราพรรณ พรหมสิทธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,946
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4244-1104 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อรัญญา ทองอินทร์ โทรศัพท์: 0625464652 อีเมล์: khunmiw1992@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]