โรงเรียนบ้านปากโสม


ประวัติโรงเรียนบ้านปากโสม

 

โรงเรียนบ้านปากโสม  เดิมชื่อ “โรงเรียนวัดบ้านปากโสม”  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2482  อยู่ในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำภูพานในปัจจุบัน  โดยมีครูใหญ่คนแรกคือ นายบำเพ็ญ  ศรีรัตน์  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงประถมศึกษาปีที่  4  จนในปี พ.ศ. 2499     ทางราชการแต่งตั้ง  นายสุดตา  เชื้อกลางใหญ่  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และนายบุญนาค  สมสา เป็นครูผู้สอน  ในปี พ.ศ. 2501 คณะกรรมการได้พิจารณาย้ายที่ตั้งโรงเรียนมาในที่ปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 12 ไร่  และในปี พ.ศ. 2519 นายสุดตา  เชื้อกลางใหญ่  เกษียณอายุราชการ  ทางราชการจึงแต่งตั้งให้ นายบุญนาค  สมสา ขึ้นดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  ในปีพ.ศ.2535  นายดุสิต  เหมือนบุดดี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้เปิดสอนระดับอนุบาล และขอปรับปรุงเป็นตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่  และในปี พ.ศ. 2539 นายสมใจ  วงศ์ชาลี ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน และขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปี พ.ศ. 2545 และดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสมใจ วงศ์ชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากโสม

นางบุญชร สีปุ
นายมาฤทธิ์ หมื่นสา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากโสม โทรศัพท์: 0-4244-1493 อีเมล์: banpaksomps@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาภรณ์ แสนเลิศ โทรศัพท์: 0821069958 อีเมล์: ssgirl.pak@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ