• ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  17  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2517  โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต  4  จังหวัดอุดรธานี  อยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี             เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และระเบียบที่ใช้ปฏิบัติ  ใช้ระเบียบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 

             ในครั้งแรกครูมาทำการสอนในโรงเรียนนี้เป็นครูของตำรวจตระเวนชายแดน  ต่อมา  ปี พ.ศ. 2518  ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  ได้โอนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ครูใหญ่คนแรกคือ นายพีระพล  ศิริพงษ์  โดยได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2518 

             ในระยะเริ่มแรกโรงเรียนมีอาคาร 1 หลัง  เป็นอาคารไม้ขนาด  2  ห้องเรียน  จึงได้รับการสนับสนุนจากตระกูล  “ เตชะไพบูลย์ ”  เป็นเงิน  50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  และในปี  พ.ศ. 2524  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป.1 ซ จำนวน  3  ห้องเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2531 

            ในการเปิดเรียนครั้งแรกนั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงเสด็จมาทำพิธีเปิดและ         ได้พระราชทานชื่อโรงเรียนนี้ว่า  “ โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 ”  และปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่               ชั้นอนุบาล  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-11 08:04:11 น.

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430106 ,0862288212 อีเมล์: techaphaiboon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายถาวร พิมพ์นนท์ โทรศัพท์: 0862288212 อีเมล์: moomchamp@nongkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]