• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ ๑

   

   

             ๑.  นายภราดร  ดวงคำจันทร์      ผู้ทรงคุณวุฒิ                             ประธานกรรมการ

             ๒.  นางหนูไพร  ผายชำนาญ     ผู้แทนผู้ปกครอง                             กรรมการ

             ๓.  นายสิทธิรักษ์  เต้านวม       ผู้แทนครู                                       กรรมการ

             ๔.  นายนพพล  ชัยบุรินทร์     ผู้แทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ

             ๕.  นายอุทัย  นัติพันธ์     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       กรรมการ

             ๖.  นายโจ  ไชยราช           ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

             ๗.  นางคำปุ่น  นาสินพร้อม             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                        กรรมการ

             ๘.  นายวุฒิชัย  แฝงเมืองราช                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

             ๙.  นายถาวร  พิมพ์นนท์             ผู้อานวยการโรงเรียน               กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-11 08:04:11 น.

โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430106 ,0862288212 อีเมล์: techaphaiboon1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายถาวร พิมพ์นนท์ โทรศัพท์: 0862288212 อีเมล์: moomchamp@nongkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]