• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายประสิทธิ์  ประเสริฐสังข์                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นายโชคทวี  วงศ์อนุ                          ผู้แทนผู้ปกครอง 
  นายชัยบุรี         คงศรี                        ผู้แทนครู
  นายเฉลิมพล     พูลเทกอง                ผู้แทนองค์กรชุมชน
  นายแสงเทียน  กองทรัพย์                 ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
  นางสาวจันทร์เพ็ญ  เสนทา                ผู้แทนศิษย์เก่า
  นายอ้าย   หลักมี                              ผู้แทนองค์กรศาสนา
  นายอานนท์  แถมไสว                      ผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายชาญชัย   ไชยคำภา                   กรรมการและเลขานุการ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 10:14:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาญชัย ไชยคำภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายผดุงศักดิ์ ตรีพลี

 • นางสาวรัตติกาล โภคาพานิชย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 083-3616647 อีเมล์: nayang-nk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุกาญดา ด่านวิรุทัย โทรศัพท์: 0833616647 อีเมล์: a.u.n.g.sukanda@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]