• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนบ้านนายาง
   
            1. นายอานนท์  แถมไสว                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            2. นางจันทร์เพ็ญ  เสนทา               ผู้แทนผู้ปกครอง 
            3. นายจีระพงษ์  วิจิตรจันทร์            ผู้แทนครู
            4. นายเสฐียรพงษ์  ศรีจันทร์เวียง     ผู้แทนองค์กรชุมชน
            5. นางอรวรรณ  หมูสี                      ผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
            6. นายเสถียร  หารสงคราม             ผู้แทนศิษย์เก่า
            7. นายทวี  แสงวิลัย                       ผู้แทนองค์กรศาสนา
            8. นายสี  แสงฤทธิ์                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
            9. นายชาญชัย   ไชยคำภา             กรรมการและเลขานุการ
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:22:19 น.

โรงเรียนบ้านนายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 080-7682357 อีเมล์: nayang-nk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเดชศรี พลอยพุต โทรศัพท์: 0982193563 อีเมล์: nayang-nk2@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]