• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนบ้านนายาง
   
            1. นายอานนท์  แถมไสว                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            2. นางจันทร์เพ็ญ  เสนทา               ผู้แทนผู้ปกครอง 
            3. นายจีระพงษ์  วิจิตรจันทร์            ผู้แทนครู
            4. นายเสฐียรพงษ์  ศรีจันทร์เวียง     ผู้แทนองค์กรชุมชน
            5. นางอรวรรณ  หมูสี                      ผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
            6. นายเสถียร  หารสงคราม             ผู้แทนศิษย์เก่า
            7. นายทวี  แสงวิลัย                       ผู้แทนองค์กรศาสนา
            8. นายสี  แสงฤทธิ์                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
            9. นายชาญชัย   ไชยคำภา             กรรมการและเลขานุการ
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:22:19 น.

โรงเรียนบ้านนายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 080-7682357 อีเมล์: nayang-nk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอัครพล อ่อนสันสี โทรศัพท์: 0872296624 อีเมล์: nayang-nk2@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]