• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียนบ้านนายาง
  “ เรียนรู้ชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง “
   
  วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านนายาง
  ภายในปีการศึกษา 2563  โรงเรียนบ้านนายาง  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
  เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:22:19 น.

โรงเรียนบ้านนายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 080-7682357 อีเมล์: nayang-nk2@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเดชศรี พลอยพุต โทรศัพท์: 0982193563 อีเมล์: nayang-nk2@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]