โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • .วิสัยทัศน์ (Vision)

                  โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม  และการประกอบอาชีพที่สุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒.ปรัชญาของโรงเรียน คือ   ทนฺโต  เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ  “ ชีวิตประเสริฐเกิดจากการศึกษา “


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 15:07:53 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวธัญวรัตม์ คำสิงห์

 • นางสาวราดาวัลย์ ทองนำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

176
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020165@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นลินนิภา อำพาภรณ์ โทรศัพท์: 0899441401 อีเมล์: heng.ampaporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]