โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • .วิสัยทัศน์ (Vision)

                    โรงเรียนมุ่งจัดการศึกษา  พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมจริยธรรม  และการประกอบอาชีพที่สุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ๒.ปรัชญาของโรงเรียน คือ   ทนฺโต  เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ  “ ชีวิตประเสริฐเกิดจากการศึกษา “


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 15:07:53 น.

โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020165@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นลินนิภา อำพาภรณ์ โทรศัพท์: 0899441401 อีเมล์: heng.ampaporn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]