• ข้อมูลผู้บริหาร
 • KaJ29v.jpg

  ชื่อ  -  สกุล  :  นายรวี วสันต์

  ตำแหน่ง  :  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

  โทรศัพท์  ๐๙๗ ๙๑๘๒๔๔๗       

  วุฒิการศึกษาสูงสุด  :  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขา  การบริหารการศึกษา

  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙  จนถึงปัจจุบัน 

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-04 10:31:29 น.

โรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020159@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์ โทรศัพท์: 0868820040 อีเมล์: nattikull_003@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]