• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์(Vision)

    ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

    โดยอาศัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ปรัชญา/สุภาษิต  :  นต.ถิปญ.ญา สมาอาภา         หมายถึง  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-04 10:31:29 น.

โรงเรียนบ้านโพนแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020159@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏฐิกุล พิมพ์นนท์ โทรศัพท์: 0868820040 อีเมล์: nattikull_003@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]