• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านดอนเหมือด

   

  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนบ้านดอนเหมือด  เริ่มจัดตั้งเมื่อ วันที่ ๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๐๓  ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดงเล้า     ตำบลโพนแพง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ ยาว ๑๙๐ เมตร กว้าง ๑๒๐ เมตร นายอดุลย์   ผานิบุตร  ศึกษาธิการอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน การก่อสร้างอาคารเรียน   ไม่ได้อาศัยงบประมาณจากทางราชการ

          พ.ศ. ๒๕๐๕  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า  “ โรงเรียนบ้านดอนเหมือด”

          พ.ศ. ๒๕๐๖  นิคมสร้างตนเองโพนพิสัยได้ให้งบประมาณในการสร้างอาคารเรียน ๓๐,๐๐๐  บาท และสร้างบ้านพักครู  ๑๕,๐๐๐   บาท

          พ.ศ. ๒๕๒๑  นายสมหมาย  พลเขต  ครูใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการบ้านดงเล้า ได้เห็นขอบให้ย้ายที่ตั้งโรงเรียนใหม่ เนื่องจากที่ตั้งเดิมเป็นพื้นที่ลุ่ม น้ำท่วมในฤดูฝน การสัญจรไปมาลำบาก จึงย้ายที่ตั้งมาที่ บ้านดงหอ ตำบลบ้านต้อน  อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่  ๑๖ ไร่ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  ให้สร้างอาคารเรียนแบบองค์การ จำนวน  ๑  หลัง

  พ.ศ. ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบองค์การ  จำนวน  ๑  หลัง

  พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง ๖๐,๐๐๐  บาท

  พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท สร้างเสาธงเหล็กฐานคอนกรีตสูง ๑๒ เมตร

          พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ส้วม สปช. ๖๐๑/๒๙  และถังเก็บน้ำฝนแบบ  กรมประชาสงค์เคราะห์

          พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณจำนวน  ๑๕,๐๐๐   บาท   สร้างที่ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป   ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านดอนเหมือด มีครู จำนวน  ๖  คน พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ธุรการโรงเรียน ๑ คน ภารโรง ๑ คน นักเรียนจำนวน ๙๙ คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-21 13:39:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวละอองดาว กองวงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพัชรี มะลิลา

 • นางภัชรินทร์ ขัตติยะราสถิติการเข้าเยี่ยมชม

34
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนเหมือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020148@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐกมล ปานเพชร โทรศัพท์: 0883278829 อีเมล์: tudtu_kaka22@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]