• โครงสร้างหน่วยงาน
 •         แผนผังการบริหารงานโรงเรียนนิคมเจริญชัย

                    ผู้อำนวยการโรงเรียน

  งานบริหารวิชาการ       นางจีราพร  เชษฐบุตร     

                                   นางสาวนิชาภา  เสนาวัง

  งานบริหารงบประมาณ      นางนิภาวรรณ  คำมุงคุณ 

                                            นางนฤมล  เบญจมาศ

  งานบริหารบุคลากร    นางนฤมล   เบญจมาศ   

  งานบริหารทั่วไป        นางสาวรุจิรา  เสลานนท์

                                  นางประกอบ   สินธิ์สุทธิ์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-22 14:48:48 น.

โรงเรียนนิคมเจริญชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020164@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัลยา จันทรักษ์ โทรศัพท์: 0611341294 อีเมล์: kalyaj2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]