• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

    คุณภาพ และเสมอภาค โดยมุ่งสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับนักเรียน  สถานศึกษา และชุมชน  เป็นสำคัญ

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-28 21:15:42 น.

โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: sutaphaw2520@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุพรหม ทาเภา โทรศัพท์: 0973195947 อีเมล์: ole_sup2520@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]