โรงเรียนบ้านดงดาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                      โรงเรียนบ้านดงดาล

  ๑. นายอ่อน  สุคุณพันธ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                ประธานกรรมการ                             

  ๒. นายสนอง  เพ็งธรรม            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ

                 ๓. นายทองลา  ทองขาว          ผู้แทนผู้ปกครอง                                           กรรมการ

                 ๔. นางประภาพรรณ  อุตะมะยาน            ผู้แทนครู                                         กรรมการ

                 ๕. นางสมัย  ไตรดำรง              ผู้แทนองค์กรชุมชน                                      กรรมการ

                 ๖. นายจรัส  พิมโคตร                ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 กรรมการ

                ๗. นางมณีรัตน์  จินดามล          ผู้แทนศิษย์เก่า                                             กรรมการ

                                ๘. นายประเสิรฐ  บุตยา            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                     กรรมการ

                                ๙. นางอุไรวรรณ   คำปัญญา        ผู้อำนวยการโรงเรียน                                กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-30 13:17:49 น.

โรงเรียนบ้านดงดาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089864 อีเมล์: 43020156@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: โรงเรียนบ้านดงดาล สพป.นค.2 โทรศัพท์: 0955540789 อีเมล์: 43020156@nongkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]