โรงเรียนบ้านดงดาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

         

  เพื่อให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านดงดาล  ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด โรงเรียนบ้านดงดาลจึงกำหนดพันธกิจ  ดังนี้

                   1. เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                   3. บูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

                   4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ควบคู่การประเมินคุณภาพ

                        การศึกษาทุกระดับ

                   5. บริหารงานอย่างมีส่วนร่วม (SBM)โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-05 10:21:36 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกศักดิ์ แสนวัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกัลยารัตน์ ทำนา

 • นายณัฐพงษ์ ศรีดาวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงดาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089864 อีเมล์: 43020156@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางวิลาวัลย์ สุขา โทรศัพท์: 0857507246 อีเมล์: wil.sukha@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]