• NAGA MODEL
 • ตรวจสอบผลการเรียน
 •  

  ใส่เลขบัตรประชาชน

   

   

   

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์

  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 นางสน คำสีทา ได้อุทิศที่ดินจำนวน 5 ไร่
  3 งาน 86 ตารางวา ประชาชนในหมู่บ้านได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ 1 หลัง โต๊ะเรียน 31 ชุด กระดานดำ 4 แผ่น ในปี พ.ศ. 2510 ได้ขออนุญาตแยกนักเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ที่เรียนอยู่โรงเรียนบ้านนาสิงห์มาเรียนที่โรงเรียนนี้ทั้งหมด และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2510 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ได้เปิดเรียน
  เป็นโรงเรียนเอกเทศ นายไพศาล สาระบูรณ์ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอโพนพิสัย นายอัครชาติ พานเงิน
  ครูวิชาการอำเภอโพนพิสัย มาทำพิธีเปิด ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายคำสี ชนะชัย ครูใหญ่โรงเรียน
  บ้านนาสิงห์มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์เป็นคนแรก ผู้บริหารที่มาดำรงตำแหน่งตามลำดับถึงปัจจุบันมี  ดังนี้

          ผู้บริหารโรงเรียน

  ปี พ.ศ. 2510-2510 นายคำสี ชนะชัย  ตำแหน่ง ครูใหญ่

  ปี พ.ศ. 2510-2517 นายพินิจ นิคมภักดิ์ ตำแหน่งครูใหญ่

  ปี พ.ศ. 2517-2518  นายสมุทร พันธ์เล่ย์ ตำแหน่ง ครูใหญ่

  ปี พ.ศ. 2518-2552 นายอุทัย นาคเสน ตำแหน่ง ครูใหญ่ /อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

         ผู้ช่วยผู้บริหาร

  ปี พ.ศ. 2534-2541 นายไพฑูรย์ แสนใจวุฒิ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปี พ.ศ. 2534-2548 นายเสน่ห์ ศรีโยธี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปีพ.ศ. 2541-2542 นายรักสมัน ดาหาร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปี พ.ศ. 2549-2552 นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน นางจันทร์เจ้า บุระวัฒน์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 14:38:09 น.

โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042019513 อีเมล์: 43020150@nongkhai2.go.th

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]