• NAGA MODEL
 • ตรวจสอบผลการเรียน
 •  

  ใส่เลขบัตรประชาชน

   

   

   

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายสวัสดิ์  ทับเอี่ยม    ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ
  นายประเสริฐ  ล้วนสม    ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ
  นายทองเพชร  พระหะชา    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
  นายคำดี  จันทร์ซ้าย    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ
  นายสาคร  ชัยชนะ    ผู้แทนชุมชน    กรรมการ
  นายวีระชัย  แสงตะปัน    ผู้แทนชุมชน    กรรมการ
  นายจันทร์ดี  จันทวีสุข    ผู้แทนชุมชน    กรรมการ
  นายสำราญ  ศรีชมพู    ผู้แทนชุมชน    กรรมการ
  นายนิกร  นวลออน    ผู้แทนชุมชน    กรรมการ
  นายวิลัย  อาษานอก    ผู้แทนชุมชน    กรรมการ
  นายอภิชาติ  อามาตย์มนตรี    ผู้แทนชุมชน    กรรมการ
  นายชัยยันต์  พันชัย    ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ
  นายบุญเรียง  ศรีหาวงษ์    ผู้แทนศาสนา    กรรมการ
  นายอนันต์ สุวรรณพันธ์   ผู้แทนครู    กรรมการ
  นายอนุสรณ์  วรรณาวงศ์    ผู้อำนวยการ    กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 14:38:09 น.

โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042019513 อีเมล์: 43020150@nongkhai2.go.th

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]