• NAGA MODEL
 • ตรวจสอบผลการเรียน
 •  

  ใส่เลขบัตรประชาชน

   

   

   

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • “ภายในปีการศึกษา 2564   โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์  จะเป็นเลิศทางวิชาการ
  โดยการให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ 
  ทักษะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีวิถีประชาธิปไตยและมีสุขภาพอนามัย
  ตามมาตรฐานสากลโดยการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม 
  มีระบบบริหารจัดการแบบดุลยภาพที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  ใช้นวัตกรรมใหม่ๆในการเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 14:38:09 น.

โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042019513 อีเมล์: 43020150@nongkhai2.go.th

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]