• ประวัติโรงเรียน
 •                     โรงเรียนบ้านหนองเค็ม ตั้งอยู่หมู่ ๒ บ้านหนองเค็ม ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เดิมนักเรียนจากบ้านหนองเค็มต้องเดินทางไปเรียนโรงเรียนบ้านนาทับไฮซึ่งมีระยะทาง ๘๘๐ เส้น และทางที่นักเรียนไปโรงเรียนต้องผ่านลำห้วย ทุ่งนา และป่า ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก

                      ดังนั้นชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากหมวดตะเวนชายแดนเขต ๔ และทางกองกำกับการฯเห็นความจำเป็นของหมู่บ้านโดยเฉพาะเด็กนักเรียน จึงมีคำสั่งให้หมวดตระเวนชายแดนที่๘๑๔ มาดำเนินการจัดตั้งโรงเรียน ชาวบ้าน คือ นายทา พรมแสน นายสมัย  บุตนนท์ และนางหนูพิส พรมเสน จึงพร้อมใจกันสละที่ดินกว้างประมาณ ๓ เส้น ยาวประมาณ ๗ เส้นโดยทิศเหนือจรดที่ดินของนายเพียง ศรีวรษา และหมู่บ้านหนองเค็ม และทิศใต้จรดที่นา นายตือ  ทองเทพ และวัดป่าชัยศรี ( วัดหนองเค็ม ) ทิศตะวันออกจรดถนน รพช.ทิศตะวันตกจรดที่นานายซุน บุญประกอบ รวมเนื้อที่ประมาณ ๒๑ ไร่ ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๔ จึงได้ส่งสิบเอกสุวรรณ   ลาสงยาง กับสิบตำรวจเอกทวี  ประทุมวัน สิบตำรวจเอก วรการ  บำรุงรส เข้ามาทำหน้าที่เป็นครูสอน ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘  เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อาคารหลังแรก         เป็นอาคารชั่วคราว มุงด้วยหญ้าแฝก

                       เมื่อวันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๒๒ ทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๔ได้ทำการโอนโรงเรียนให้กับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ครูมาทำการสอน ๒ คนคือนายปัญญา  เนื่องชมพู  ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๗ โรงเรียนประสบภัย อาคารเรียนใช้เป็นที่เรียนไม่ได้ คณะครูและชาวบ้านจึงร่วมสร้างอาคารเรียน ๑หลัง  

             


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-03 14:58:10 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสรวิศ ผาทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุพัตรา พันธ์ภักดี

 • นางแก้วมณี บ่อทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

421
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อดิเทพ แสนวัง โทรศัพท์: 0800104354 อีเมล์: ball63421@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]