• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                    1. นายเข็มพร               สองสอน                               ประธาน

                     2. นายเชาว์ไว              สิงห์มหาศักดิ์                        รองประธาน

                     3. นางสาวนันทพร        พลแสน                                กรรมการ

                     4. นายสัน                    บุญหว่าน                              กรรมการ

                     5. นายสุทิน                 อินทรสงเคราะห์                     กรรมการ

                     6. นายสงพงษ์             ศรีสุวรรณ                              กรรมการ

                     7. พระอาจารย์โสภา     วชิรญาโน                             กรรมการ

         8. นายสรวิศ                ผาทอง                                เลขานุการ       

         9. นายทองบ่อ             บ่อทอง                               ผู้ช่วยเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-25 11:37:26 น.

โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อดิเทพ แสนวัง โทรศัพท์: 0800104354 อีเมล์: ball63421@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]