• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

                         1.   นายบุญเพ็ง

  วงศ์ชารี

  ประธานกรรมการ

                         2.   นายประดิษฐ์      

  ศรีอากาศ

  กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

                         3.   นายสมพร

  จันทะจร

  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

                         4.   นายวีระชัย

  ทิพย์โก๋ย

  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

                         5.   นางสรารัตน์

  ศรีอุดร

  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                         6.   นายอำพล 

  จรอนนท์

  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

                         7.  นายบุญ

  ขจรราช

  กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

                         8.  นายพลสังข์

  เยี่ยมโกศรี

  กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

                         9.   นายแก้ว

  แก้วมงคล

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 14:24:58 น.

โรงเรียนบ้านหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042417898 อีเมล์: 43020136@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี ชินวัง โทรศัพท์: 0856095028 อีเมล์: supannee447@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]