• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์             
           พัฒนาความรู้   มุ่งสู่มาตรฐาน  ประสานชุมชน ดำรงตนตามเศรษฐกิจพอเพียง
   
  ปรัชญาของโรงเรียน
             “ นต̣  ถิ  ปญู̣ญา  สมาอาภา"  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”
   
  คำขวัญโรงเรียน
            “ เรียนดี  กีฬาเก่ง  เคร่งวินัย  ใฝ่คุณธรรม  สัมพันธ์ชุมชน”

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 17:24:25 น.

โรงเรียนบ้านแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042414884 อีเมล์: 43020137@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพูลทรัพย์ ศรีวิเลิศ โทรศัพท์: 0930706296 อีเมล์: bowbowchok@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]