• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒ โดยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สถานที่ตั้งครั้งแรกอยู่ทางทิศเหนือของวัดสระปทุมวัน ซึ่งได้รับบริจาคจากชาวบ้านมีพื้นที่   ๗  ไร่ และตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ

                      ในปีการศึกษา ๒๕๒๓ ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งในพื้นที่ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมด ๑๕ ไร่ โดยชาวบ้านร่วมกันบริจาคและจัดซื้อเพิ่มเติมและได้รับความอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสร้างอาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน พร้อมห้องน้ำจำนวน ๑ หลัง ๓ ที่ เพื่อเป็นการขอบคุณกรมป่าไม้ ชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔  และโอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

                   ปัจจุบันโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ ตั้งอยู่บ้านโนนห้วยทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๒ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทำการเปิดสอน  ระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีเขตบริการจำนวน ๑ หมู่บ้าน คือ บ้านโนนห้วยทราย ปัจจุบันมี นายศาสตรา   ทับชา  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-03 15:36:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางศุภลักษณ์ ดวงสำราญ

 • นายนายพิจิตร ผาบสิมมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0945741585 อีเมล์: 43020135@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อภิญญา ท้าวจ่าคำ โทรศัพท์: 0621081881 อีเมล์: nooly.ly@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]