โรงเรียนบ้านโพนทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                     จัดการศึกษาให้ผู้เรียน เรียนรู้ดีเด่น  เน้นคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี  มีความเป็นไทย  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ให้ชุมชุมมีส่วนร่วม เชิดชูสถาบัน ยึดมั่นประชาธิปไตย  

   
  ปรัชญาของโรงเรียน

                      นตฺถิปญฺญา    สมาอาภา

                      แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 14:01:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวขวัญหทัย วิเชียรเครือ

 • นางปานใจ เข่งดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

251
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโพนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020129@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวขวัญหทัย วิเชียรเครือ โทรศัพท์: 0892737514 อีเมล์: tooktuck9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]