• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

  มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ควบคู่การใช้เทคโนโลยี 
  มีศักยภาพในการแข่งขันตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  เน้นคุณธรรมนำความรู้  สู่การปลูกฝังการสร้างค่าริยมที่ดีงาม 
  และความภาคภูมิใจบนพื้นฐานในความเป็นไทย  โดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรัชญาของโรงเรียน (Philosophy)

  นิมิตตัง  สาธุรูปานัง  กตัญญูกตเวทิตา 
  ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายของคนดี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-09 17:22:36 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเพลินพิศ งามสง่า

 • นายกุล ดินโคกสูงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,954
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020121@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอมลธีรา จันทะไทย์ โทรศัพท์: 0981039667 อีเมล์: 43020121@nogkhai2.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]