โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • NAGA MODEL
 • 
  

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ก่อตั้งเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม พ.ศ. 2514  ตั้งอยู่หมู่ที่  14  ตำบลเซิม

  อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  สังกัดองค์การส่วนจังหวัดหนองคาย   ถูกสร้างบนที่ดิน  20  ไร่   65  ตารางวา  ซึ่งได้รับบริจาคจากนายอาลัย   สายสิงห์,  นายลี  ทายุ่น,

  นายสี  แก้วกาหลง  และชาวบ้านบ้านโนนสะอาด  ได้ทำการก่อสร้างอาคารแบบ 2 ห้องเรียน (ป1ช) ขนาดยาว  18  เมตร กว้าง 8 เมตร 50 เซนติเมตร  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  27  พฤษภาคม พ.ศ 2514 โดยทางราชการได้แต่งตั้งให้นายเสาร์  แสงทอง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

              ปัจจุบันปีการศึกษา  2562  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด  ตั้งอยู่ที่หมู่ 12  บ้านคำแก้ว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาหนองคาย เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอน 3 ระดับ ดังนี้

  - ระดับก่อนประถมศึกษา 

       - ระดับประถมศึกษา 

              - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   

  คำขวัญโรงเรียน     “รักถิ่น    รอบรู้     คู่คุณธรรม”

  อักษรย่อ           น.ส.อ. 

  วิสัยทัศน์          “วิชาการก้าวหน้า  กีฬาก้าวไกล”

  ปรัชญา

            สุวิชาโน   ภวํโหติ     :   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

  อัตลักษณ์

            น.ส.อ.พูดภาษากลางเท่านั้น

  สีประจำโรงเรียน  :  ม่วง – ขาว

               สีม่วง  หมายถึง           ความรัก

              สีขาว    หมายถึง           สีแห่งความสะอาด  บริสุทธิ์

   

  ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 

  นายปกครอง   ธานัง           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

   

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีทั้งหมด    18  คน  พนักงานราชการ  1    คน   

                                                                   ครูอัตรจ้าง  5  คน    นักการภารโรง  1   คน      

  อาคารเรียน

              -  อาคารเรียนแบบ ป1ฉ.  จำนวน  2  ชั้น  10 ห้องเรียน  สร้างปี พ.ศ. 2519 และต่อเติม

              -  อาคารเรียนแบบ สปช 105/26  จำนวน  2  ชั้น  8  ห้องเรียนและต่อเติม สร้างปี พ.ศ. 2529

              -  อาคารเรียนแบบ สปช 105/29  จำนวน  2  ชั้น  8  ห้องเรียนและต่อเติม สร้างปี พ.ศ. 2545

  อาคารประกอบ

              -  อาคารโรงฝึกงานแบบ 312  กรมสามัญ  สร้างปี พ.ศ. 2523

              -  อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช 205/29  สร้างปี พ.ศ. 2532

  บ้านพักครู                    บ้านพักครู        จำนวน     4      หลัง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-20 11:30:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปกครอง ธานัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเพชรา หากันได้

 • นายวุฒินันท์ พระเทพสถิติการเข้าเยี่ยมชม

197
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020139@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสิมาพร ธาตุทำเล โทรศัพท์: 0890790402 อีเมล์: thing_mad@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]