โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • NAGA MODEL
 • 
  

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด

  ตำบลอุดมพร  อำเภอเฝ้าไร่    จังหวัดหนองคาย 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต ๒

   

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ที่มา

  ตำแหน่ง

  นายรุ่งนิรันดร์   แสงเพชร

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  นายละออ  จันทร์ดี

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  นายสมบัติ   ชัยโพนงาม

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  นายอุทิศ  ทองใบ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  นางสาวลำดวน   เหล่าโก่ง

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  นายจันทร์เพ็ง  ไชโยกุล

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  นางสำรอง  พาสีราช

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  นายสุบรรณ์  สว่างมนต์

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  นายใส  ศรีพลลา

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๐

  นายเรืองเดช  บ้างตำรวจ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๑

  นางวันเพ็ญ   คนกลาง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๒

  นางใบศรี  ชัยโพนงาม

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๓

  นายทองจันทร์  ศรีชมภู

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๔

  นายสุภาพ   บุญอภัย

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  ๑๕

  นายปกครอง  ธานัง

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

     กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-20 11:30:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปกครอง ธานัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอริสชญา คำแพงไพร

 • นางสาวพรทิพย์ ชินชะโนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

236
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020139@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสิมาพร ธาตุทำเล โทรศัพท์: 0890790402 อีเมล์: thing_mad@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]