โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • NAGA MODEL
 • 
  

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการดำเนินงาน

            

  ที่

  ชื่อ – นามสกุล

  ตำแหน่ง/หน้าที่

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  เด็กชายธิชานนท์  จูมสวัสดิ์        

  เด็กหญิงสุภาพร  สอนสุข

  เด็กหญิงอภิญญา    เมาแสง       

  เด็กชายปิยวัฒน์  เปาะชะนะ

  เด็กหญิงสุพิชชา   บุญกว้าง        

  เด็กหญิงพรรณวิภา  วัฒนะ        

  เด็กหญิงอลิสา   คงดี               

  เด็กชายศุภกิตติ์   แสงเพชร

  เด็กชายอานุภาพ   รองศักดิ์       

  เด็กหญิงนิศาชล   สุวรรณเพ็ง     

  เด็กชายสราวุฒิ ชินรัมย์  

  เด็กชายพงศกร   อะโน   

  เด็กหญิงภัทรพร   มีศรี   

  เด็กชายณัฐวุฒิ   ฝูงดี              

  เด็กชายสมสกุล    แสนสง่า        

  เด็กหญิงฐานวีร์  ศรีสุข   

  เด็กชายเจษฏากร   ศรีกลม        

  เด็กชายกฤษดา  ชนะบูรณ์         

  เด็กชายอนิวัตติ์  วังสะพันธ์        

  เด็กชายมีไชย  ภูกองไชย 

  เด็กหญิงญานิกา  มาลัย  

  เด็กหญิงปิยะธิดา   จันมา

  เด็กหญิงพัชรินทร์  ลมลด          

  ประธานสภานักเรียน

  รองประธานสภานักเรียน

  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

  หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรม

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ        

  กรรมการ

  กรรมการ        

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  เลขานุการสภานักเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-04 05:37:19 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปกครอง ธานัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอริสชญา คำแพงไพร

 • นางสาวพรทิพย์ ชินชะโนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

63
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020139@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสิมาพร ธาตุทำเล โทรศัพท์: 0890790402 อีเมล์: thing_mad@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]