โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • NAGA MODEL
 • 
  

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

                                                       

                                                           พันธกิจ

  1. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักของพระพุทธศาสนา
  2. พัฒนาผู้บริหาร และครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในและนอกสถานศึกษา

  ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  1. ส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  2. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-04 05:37:19 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปกครอง ธานัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอริสชญา คำแพงไพร

 • นางสาวพัชรานุช บ้งชมโพธิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020139@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสิมาพร ธาตุทำเล โทรศัพท์: 0890790402 อีเมล์: thing_mad@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]