โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายจรวย  ทมประดิษฐ์                  

  2.  นายสามารถ   สุทธิดี                     

  3.  นายสุเทพ   ทุมมาจันทร์                 

  4.  นายเสวียน   สุทธิดี                      

  5.  นายจอมเพชร   ทวีจันทร์             

  6.  นางกาวี  คำภูแก้ว                        

  7.  พระครูจันทธรรมโสภิต                    

  8.  นางสาวเพ็ชรัตน์   ทุมมาจันทร์           

  9.  นางสาวประณมพร  เพ็ชร์โปรี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4248-3295 อีเมล์: photakschool@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ชรัตน์ ทุมมาจันทร์ โทรศัพท์: 086-2363509 อีเมล์: pet.ted05@gmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]