โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


ประวัติโรงเรียนน้ำสวยวิทยา

 

โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
ที่ตั้ง 72 หมู่ที่ 14 บ้านโนนอุดม ถนนมิตรภาพ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา มีพื้นที่ 100 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดหนองคายกับจังหวัดอุดรธานี ตรงหลักกิโลเมตรที่ 150 เริ่มเปิดทำการสอน 
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2520โดยมีนายนิกร  จันทระ เป็นครูใหญ่ โดยได้รับความอนุเคราะห์ห้องเรียนชั่วคราว ปีการศึกษา2521 ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากผู้ปกครองและราษฎร ในการก่อสร้างอาคาร
ชั่วคราว 1 หลัง ในที่สาธารณะวัดมฤคทายวัน(วัดดงแขม) ริมถนนมิตรภาพระหว่างจังหวัดหนองคายกับจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่น พ.ศ.2525 และปี 2530 โรงเรียนน้ำสวยวิทยาได้เป็นต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน(โรงเรียนในฝัน) ปี 2552
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายบุญมี พาพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำสวยวิทยา
นายสมภาร สุตมิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำสวยวิทยา
นายนิติพล ทิพยสุทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำสวยวิทยา

นายสรศักดิ์ ศิริมาศ
นายเอกภักดิ์ ฉ่ำมณี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำสวยวิทยา โทรศัพท์: 0-4246-3164 อีเมล์: info@namsuaywit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สายัณห์ อินทมาตย์ โทรศัพท์: 0857465656 อีเมล์: pom_ptk@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ