โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง

 

     

ประวัติโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง

โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สังกัดสำนักงานประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ตั้งอยู่บ้านดอนกลอย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗  ณ ศาลาวัดบ้านดอนกลอยหมู่ที่ ๖

จัดการศึกษาตั้งแต่ ป.๑-๔ นายชัชวาล  ศิรินาค เป็นครูใหญ่ ต่อมา นายเทียรชัย  ดรชัย  ชาวบ้านดอนกลอย ได้ยกที่ดินจำนวน ๒๔ ไร่ ๓ ตารางวา  มอบให้เป็นที่ก่อสร้างโรงเรียน รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ ๖๐๐ บาท และชาวบ้านสร้างอาคารแบบ ป.๑ ให้ จากนั้นได้รับการพัฒนาตามลำดับ

ปัจจุบันมีอาคารเรียน ๓ หลัง คือ แบบสปช ๑๐๓ จำนวน ๒ ห้อง สปช ๑๐๕ /๒๙ จำนวน ๘ ห้อง และ สปช ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้อง (ได้รับงบประมาณมิยาซาวา ปี ๒๕๔๒) อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม ๔ หลัง ๑๐ ที่ ถังน้ำฝน ฝ ๓๓ จำนวน ๖ ถัง และสนามบาสเกตบอล ๑ ที่ (งบมิยาซาวา ปี๒๕๔๒) มีบุคลากรทั้งสิ้น ๑๗  ราย

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาและได้รับจัดสรรห้องพิเศษ ๓ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องวิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีห้องเรียน ๑๑ ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งหมด ๒๔๒ คน เป็นนักเรียนชาย ๑๓๕ และนักเรียนหญิง ๑๐๗ คน มีชุมชนในเขตบริการ ๕ หมู่บ้าน ปัจุจันมีนายปรีดา  ศรีเศษมาตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ครูธุรการ ๑ คน คือ นายอดิศร  สาระไชยมีลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน คือ นายสมพงษ์  จุมพล และนายสากล โกสุมสัยและปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-01 10:34:40 น.

นายศาสตรา ปาสาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดอนกลอยหนองยาง

นางสาวสุกัญญา ชินบุตร
นางยุวดี นูวบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,996
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4376-1802 อีเมล์: khonsema@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manop Kalyason โทรศัพท์: 0801953631 อีเมล์: khonsema@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]