โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายบัวลี            ชินบุตร                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการ
  2.  นายพงษ์ศักดิ์    แก่นสุวรรณ            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ
  3.  นายประสิทธิ์     หานุภาพ                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                 กรรมการ
  4.  นางสงัด           ดวงโทลา               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ
  5.  นายทรงศักดิ์    ปัดทุม                    ผู้แทนศิษย์เก่า                                        กรรมการ
  6.  นายจรัส           สีฟุยเดช                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
  7.  นายบุดดา        มาตรสงคราม          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             กรรมการ
  8.  นายเอนก        วันท่าค้อ                 ผู้แทนครู                                               กรรมการ
  9.   นายศาสตรา   ปาสาบุตร               ผู้อำนวยการโรงเรียน                               กรรมการและเลขานุการ                                             
     
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-26 14:58:38 น.

โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4376-1802 อีเมล์: khonsema@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manop Kalyason โทรศัพท์: 0801953631 อีเมล์: khonsema@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]