โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษ 2562

  1.เด็กหญิงนภัสร        เภกอง            ประธาน

  2.เด็กหญิงธารนที      พวงกุหลาบ     รองประธาน

  3.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์อุดม       กรรมการ

  4.เด็กชายจักรินทร์     ดวงอ่อนนาม   กรรมการ

  5.เด็กหญิงชนัดดา     ทูลมาลา         กรรมการ

  6.เด็กหญิงกนกธร     ทองจันทร์       กรรมการ

  7.เด็กหญิงญานิศา   พลอนกันหา     กรรมการ

  8.เด็กหญิงณัฐกลม   สีทอง             กรรมการ

  9.เด็กชายพุฒิพงษ์    แสนวิชัย        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-08 15:34:37 น.

โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4376-1802 อีเมล์: khonsema@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manop Kalyason โทรศัพท์: 0801953631 อีเมล์: khonsema@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]