โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง  จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดี เก่ง มีสุขและสามารถดำรงชีวิต ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างปลอดภัย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:46:37 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศาสตรา ปาสาบุตร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางยุวดี นูวบุตร

 • นางวิลาวรรณ ฉายถวิลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,435
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4376-1802 อีเมล์: khonsema@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Manop Kalyason โทรศัพท์: 0801953631 อีเมล์: khonsema@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]