โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (Vision)

    " มุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐาน  วิชาการก้าวหน้า  รักษาสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมคุณธรรม  เลิศล้ำคุณภาพชีวิต  ร่วมคิดกับชุมชน  อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง"

    ปรัชญา

      " คุณธรรม  นำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง"


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 06:11:36 น.

โรงเรียนบ้านโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4302-9778 อีเมล์: thanatsettemi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายถนัด เสตเตมิย์ โทรศัพท์: 0635800049 อีเมล์: thanatsettemi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]