โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • เป็นสถานศึกษาที่เน้นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บริหารแบบมีส่วนร่วม  รวมพลังพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้  ควบคู่เทคโนโลยี  ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:47:52 น.

โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 094-2733-330 อีเมล์: Donjumpa11@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธณัฐดา อันมาก โทรศัพท์: 0972439520 อีเมล์: thanatda21@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]