โรงเรียนบ้านผักหนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองประเสริฐเลิศ                                   ประธานกรรมการ

  2. เด็กชายณัฐกร  ไชยพร                                                           รองประธานกรรมการ 

  3. เด็กหญิงอรณัส  พลบำรุง                                                        รองประธานกรรมการ

  4. เด็กชายศุภกิจ  วงษ์โต                                                          หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  5. เด็กหญิงมัลลิกา  วาโยบุตร                                                    รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  6. เด็กชายปริญญา  พันธ์ชารี                                                     หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  7. เด็กชายพีรพัทธ์  โวหาร                                                        รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  8. เด็กชายอานนท์  ขาวคำแก้ว                                                  หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  9. เด็กหญิงโชติมนต์  พาหุฬาดิเรก                                            รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  10. เด็กชายณัฐพล  ไชยพร                                                     หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  11. เด็กหญิงอนัญญา  ชาโคตร                                                รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  12. เด็กชายเตวิช  ซอหิรัญ                                                      หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  13. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองประเสริฐเลิศ                              รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  14. เด็กชายณัฐกรณ์  ไชยพร                                                  หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  15. เด็กหญิงอรณัส  พลบำรุง                                                   รองหัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเพ็ญศรี บุระคำ

 • นายสนอง สมศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,680
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผักหนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-4399-4685 อีเมล์: chanarong.janyawarakul@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรชา ศิริวิชัย โทรศัพท์: 0821063868 อีเมล์: puknok2554@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]