โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน  Fi'giupo[hkocdh'-b'c8'

  ปีการศึกษา 2559

  1.น.ส. รัชฎาพร  สีทะลัง                                          ประธานนักเรียน

  2.นายชนาธิป  ธัญญาวาล                                         รองประธาน  คนที่ 1

  3.ด.ช.กิตติธัช  วิชาศรี                                              รองประธาน คนที่  2

  4.ด.ญ.เจนจิรา  วิลัยชื่น                               รองประธาน คนที่  3

  5.ด.ญ.จิราวรรณ  อินทร์ปัดถา                                เลขานุการ

  6.ด.ญ.ธรรมิกา  คำจันทร์เจริญ                                      หัวหน้าเหรัญญิก

  7.ด.ช.ศุภกร  เวียงคำ                                         เหรัญญิก

  8.ด.ช.ธีรวัฒน์  ขานดา                                            หัวหน้าสารวัตรนักเรียน

  9.ด.ช.เศกสรรค์  ศิลปักษา                                       หัวหน้าหน่วยบริการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-22 13:44:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุทธิวัฒน์ เททะสังข์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอำนาจ ศรีพันลำ

 • นางสาวกาญจนา หนูผาสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,337
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0857438110 อีเมล์: kaengkhingkhaeng@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อำนาจ ศรีพันลำ โทรศัพท์: 0933290071 อีเมล์: kruhumbon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]