โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของสถานศึกษา

     บ้านหญ้าขาวเดิมเป็นหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนหนองแคน เมื่อปี พ.ศ. 2477 เป็นต้นมา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2510 ทางราชการได้จัดตั้งและอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่วัดบ้านหญ้าขาว หมู่ที่ 7 ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ม.ค. 31/1120 ลว.3 เม.ย. 2510 ชื่อว่า "โรงเรียนบ้านหญ้าขาว" ทำพิธีเปิดเมื่อ 1 พฤษภาคม 2510 โดยมีนายสา จัตุชัย ศึกษาธิการอำเภอโกสุมพิสัยเป็นประธาน เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้น ป. 1 - 4 มี นายเขียน บุญมาศ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

     ต่อมาคณะครูและชาวบ้านได้บริจาคซื้อที่ดินให้โรงเรียนจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 19.4 ตารางวา ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ฉ/1/3 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 85000 บาท และคณะครูและชาวบ้นบริจาคเพิ่ม 5000 บาท รวมเป็นเงิน 90000 บาท ดำเนินการก่อสร้างในที่ดินของโรงเรียนแล้วเสร็จปี 2515

     1 พ.ค. 2515 โรงเรียนย้ายที่ทำการจากวัดบ้านหญ้าขาวมาอยู่อาคารเรียนหลังใหม่และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านหญ้าขาว

     ปัจจุบัน เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนักเรียน 51 คน โดยมีนายดำรงค์  ชะนะเพีย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตามเกณฑ์คุณภาพ เป็นผู้อำนงยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

  ด้านข้อมูลทั่วไป

     1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

     1.1 ที่ตั้งของสถานศึกษา

     โรงเรียนบ้านหญ้าขาว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สถานที่โรงเรียนบ้านหญ้าขาวตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 14.9 ตารางวา ที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียน มค. 784

     ทิศเหนือ         จดทางสาธารณะ

     ทิศตะวันออก  จดวัดบ้านหญ้าขาว

     ทิศใต้              จดที่นาของนายทองจันทร์  ถิ่นโสภา

     ทิศตะวันตก      จดทางสาธารณะ

     บริเวณโรงเรียนมีกำแพงรั้วคอนกรีตล้อมรอบทุกด้าน มีประตูเข้า-ออก สร้างด้วยเหล็ก จำนวน 2 ประตู ถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก เชื่อมระหว่าง 2 ประตู เข้า-ออก

    

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 18:05:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมจิตร เหล่าเจริญ

 • นางนงนุช ศรีทอนชินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,900
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญศรี บุระคำ โทรศัพท์: 0872325739 อีเมล์: pensri.burakum@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]