โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ช.เอกรินทร์  สีลุนทา                                             ตำแหน่ง   ประธานนักเรียน

  2. ด.ญ.จุฬามณีรัตน์  ดีตะ                                             ตำแหน่ง    รองประธานนักเรียน ห้วหน้าฝ่ายวิชาการ

  3.  ด.ญ.ชลธิชา  พลน้อย                                              ตำแหน่ง    กรรมการ ห้วหน้าฝ่ายปกครอง

  4. ด.ญ.ณัฐชยา  อู่สำราญ                                             ตำแหน่ง    กรรมการ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและการต้อนรับ

  5. ด.ญ.น้ำตาล  สุกง.                                                   ตำแหน่ง    กรรมการ  หัวหน้าฝ่ายการเงิน

  6. หัวหน้าชั้นทุกห้องเป็น                                              ตำแหน่ง     กรรมการ

  7. ด.ญ.ออมสิน  จันทะแสง                                           ตำแหน่ง   กรรมการ หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ และประชาสัมพันธ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 18:05:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายบุญเลิศ จันทร์โท

 • นายสมจิตร เหล่าเจริญ







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,900
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญศรี บุระคำ โทรศัพท์: 0872325739 อีเมล์: pensri.burakum@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]