โรงเรียนบ้านหญ้าขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

     โรงเรียนบ้านหญ้าขาว เป็นหน่วยงานหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ   มีคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษา

   

  ปรัชญา                                      นตฺติ  ปัญฺญา  สมา  อาภา

                                              “แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 18:05:18 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนงนุช ศรีทอนชิน

 • นายสมจิตร เหล่าเจริญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,900
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหญ้าขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เพ็ญศรี บุระคำ โทรศัพท์: 0872325739 อีเมล์: pensri.burakum@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]