โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑.  นายสมศรี  สีพาชา              ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ

  ๒.  นายไชยพล  ชัยสังหาร         ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ

  ๓.  นายอานุภาพ  ดวงไกรแสง     ผู้แทนครู                            กรรมการ

  ๔.  นายทองเยี่ยม  ทะแยง         ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

  ๕.  นายวันชัย  สีคามเม            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  ๖.  นายมนูญ  ภูคลัง                ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

  ๗.  นายทองอินทร์  ศิริวงศ์ขันธ์    ผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา  กรรมการ

  ๘.  นายไพทูล  ยี่จอหอ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  ๙.  นายเกียรติศักดิ์  ภาโส          ผู้อำนวยการโรงเรียน                กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวีรพงษ์ ศรีดาจักร์

 • นางอินทะวาด แอบอิงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,744
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา ภูมาศ โทรศัพท์: 097 3166074 อีเมล์: mmpt.school@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]