โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายภูวนารถ  มาพา  ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงไอรดา  ศรีคุณโน  รองประธาน

  3.  เด็กชายปราณเมธ  ยี่จอหา  รองประธาน

  4.  เด้กชายภัทรพงษ์  กงสะเด็น  กรรมการ

  5.  เด้กชายชุติพนธ์  เสนานันท์  กรรมการ

  6. เด็กชายภูวนาศ  สีขันตี  กรรมการ

  7.  เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดวงพิมต้น  กรรมการ

  8.  เด้กชายสมัย  เศษวิสัย  กรรมการ

  9.  เด็กชายนฤนาท  ถามูลเลศ  กรรมการ

  10. เด้กหญิงจิริญากร  สุวโกสุม  เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 14:28:22 น.

โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ลลิตา ภูมาศ โทรศัพท์: 097 3166074 อีเมล์: mmpt.school@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]