• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ความเป็นมาของสถานศึกษา

                     สถานที่ตั้ง

   

                          โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์    043-724401      โทรสาร..-...  E-mail : noonsung.school@ gmail .com  Website: http // www.itrmu.net/web/09rs7  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3   มีเนื้อที่   33  ไร่  2 งาน 60.7  ตารางวา

          หมู่บ้านในเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ  บ้านโนนสูง หมู่ที่  10,18  บ้านวังขอนจิก  หมู่ที่   2  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร  ทำนา  ไร่อ้อย  มีฐานะค่อนข้างดี  ระยะทางจากสถานศึกษาถึงอำเภอโกสุมพิสัย  25  กิโลเมตร  จากสถานศึกษาถึงเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต 3 ระยะทาง  25  กิโลเมตร

   

                    ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

   

                    โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  10  ตำบลหนองเหล็ก  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม   สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12  พฤศจิกายน  2507  ก่อตั้งครั้งแรกโดยนายสุนทร  โสภณ  นายอำเภอโกสุมพิสัย  ให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก  เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนครั้งแรก  156  คน  มีครู  2  คน  คือนายสุวรรณ  ดวงแสงฤทธิ์  ครูใหญ่  และนายไพบูลย์  อินโคตร   โดยได้แยกนักเรียนจากบ้านหมากมาย(หมากมายวิทยา)

                                ก่อนการจัดตั้งนายเคน  ศรีโยทัย  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหมากมาย  และนายสุวรรณ  ดวงแสงฤทธิ์   พร้อมด้วยชาวบ้านโนนสูง  และบ้านวังขอนจิก  ได้จัดหาที่ดินมีเนื้อที่  33  ไร่  2 งาน 60.7  ตารางวา  ทำการปลูกสร้างโรงเรียนขึ้น  มีขนาด  8.50 x 32  ม.  ลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 เมษายน  2503 

  มีนายวีระ  อินทรศร  ศึกษาธิการอำเภอโกสุมพิสัย  เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์  ในการก่อสร้างดังกล่าว  ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านได้ร่วมกันบริจาคเงิน  วัสดุอุปกรณ์ และแรงงานในการก่อสร้าง   สิ้นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  47,700  บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:23:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกษม แอบอิง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุพัตรา วงสวาห์

 • นางพลอยพิไล ลาน้ำเที่ยงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,854
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-43750032 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อำนวย สีพั้วฮาม โทรศัพท์: 0878266846 อีเมล์: nuay_sri2507@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]