• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • สภานักเรียน

  1. นายอภิวัฒน์  ขวัยกลาง  ประธานนักเรียน

  2. นางสาวปนัดดา  มีบุญเปี่ยม  รองประธาน

  3.  นางสาวธนพร  สีพัวฮาม  รองประธาน

  4.  นางสาวมลธิดา  พิมพ์ศรี  เลขานุการ

  ฝ่ายการงาน

  1. นางสาวเปรมฤดี  สุธมาตร

  2. นายกิตติชัย  ดวงแพงมาตร

  3. นายชวลิต  เผือดนอก

  ฝ่ายงานสารวัตรนักเรียน

  1. นายปานรวัฒน์  บุญมี  หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน

  2. นายธนวัฒน์  วงษ์ศรี  รองสารวัตรนักเรียน

  3.  นายกฤษฎา  นิลรักษา  รองสารวัตรนักเรียน

  ฝ่ายกิจกรรม

  1.  นางสาวสุชาวดี  สีสมัย

  2.  นายอภิเชษฐ์  ดวงเกตุ

  3.  นายณัฐวุฒิ  สีบัวบุญ

  ฝ่ายวิชาการ

  1.  นางสาวปนัดดา  มีบุญเปี่ยม

  2.  เด็กหญิงปวกมล  เลิศทวีโพธกุล

  3.  เด็กหญิงนริศรา  วันเหิม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 20:23:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกษม แอบอิง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปรานี สีง่อม

 • นางสุพัตรา วงสวาห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,854
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โทรศัพท์: 0-43750032 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อำนวย สีพั้วฮาม โทรศัพท์: 0878266846 อีเมล์: nuay_sri2507@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]